Seguretat

Seguretat a Les Deus Aventura

Les Deus Aventura et proporciona tot el necessari perquè gaudeixis d’una activitat emocionant d’una manera molt segura. Els nostres monitors t’equiparan amb el material obligatori i necessari per poder realitzar la teva aventura, l’E.P.I. (equip de protecció individual), que consisteix en:

 • 1 talabard de seguretat.
 • 1 baga d’ancoratge doble amb un mosquetó de tanca fixe per la línia de vida continua i una politja.
 • 1 Casc

Una vegada equipats, els nostres monitors us expliquen en l’àrea de “briefing” (circuit d’iniciació), les normes bàsiques de seguretat perquè es pugui progressar de manera segura per les plataformes i pels diferents jocs i tirolines.

Ara ja esteu preparats per començar el circuit que escolliu!!!

A DIFERÈNCIA D'ALTRES PARCS,

a les Deus Aventura
us acompanyem
pels circuits

A DIFERÈNCIA
D'ALTRES PARCS,

a les Deus Aventura us acompanyem
pels circuits

Seguretat als parcs d'alçada

 Les Deus Aventura aplica les normes europees que són les més completes i dràstiques. En quant a la legislació catalana ens hem acollit al Decret 56/2003, de 4 de febrer, pel qual es regulen les activitats fisico esportives en el medi natural. Aquestes normes cobreixen:

Norma: NF 52-901-1, que defineix:

 • El respecte a l’entorn natural.
 • El lloc on es situen els jocs.
 • El nivell de resistència dels arbres.
 • Els dispositius de protecció contra les caigudes en alçada.
 • La concepció de les plataformes i dels tallers.
 • La senyalització.
 • Les operacions de control i de manteniment.

Norma: NF 52-901-2, que defineix:

 • Les regles d’acollida i d’atenció dels clients.
 • L’equipament dels usuaris.
 • Les consignes de seguretat.

Norma: XP S 72-701, que regula la gestió i el control dels Equipaments de Protecció Individual (E.P.I.). Material amb les normes CE.:

 • Talabards.
 • Bagues d’ancoratge.
 • Mosquetons.
 • Cascs.

El Parc està dirigit per un tècnic superior d’esports en alta muntanya, màxima titulació que es pot obtenir a Espanya per tenir una empresa d’esports a la natura, segons el decret 56/2003 de la Generalitat de Catalunya.
La resta de monitors estan titulats conforme aquest decret per poder treballar en aquest tipus d’esports.

logo les deus aventura

CONTACTE

+(34) 696-965-684
+(34) 663-812-585

Parc de les Deus, Sant Quintí de Mediona (08777)

2023 – Les Deus Aventura. Tots els drets reservats